NESRETNI SLUČAJ

 

U slučaju nastupa osiguranog slučaja po polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) potrebno je poduzeti sve mjere da se ograniče štetne posljedice i pridržavati se uputa osiguratelja.

Ukoliko je nesretni slučaj imao za posljedicu ozljedu osiguranika, osiguranik je dužan:

  • javiti se liječniku odnosno pozvati liječnika radi pregleda i pružanja potrebne pomoći i poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja, kao i držati se liječničkih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja
  • o nesretnom slučaju pismom izvijestiti najbližu poslovnicu CROATIA osiguranja u roku od 3 dana, odnosno kada mu prema njegovom zdravstvenom stanju bude moguće

Ukoliko je nesretni slučaj imao za posljedicu smrt osiguranika, korisnik osiguranja je dužan:

  • pismom izvijestiti najbližu poslovnicu CROATIA osiguranja u roku od 3 dana o nesretnom slučaju, odnosno kada je to s obzirom na okolnosti slučaja moguće učiniti