DOPUNSKA OSIGURANJA

 

Uz osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja s dodatnim osiguranjem za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja može se sklopiti:

 • dopunsko osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (dopunska nezgoda)
 • dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja (TBS)
Dopunsko osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja

 

Pri sklapanju osiguranja ugovaraju se svi ponuđeni rizici:

 • trajni invaliditet zbog nesretnog slučaja
 • dnevna nadoknada za liječenje u bolnici zbog nesretnog slučaja

Ukoliko je ugovoreno dopunsko osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (dopunska nezgoda) uz osiguranje života naše obveze su:

 • isplata ugovorene osigurane svote za smrt uslijed nezgode ukoliko je smrt nastupila kao posljedica nesretnog slučaja
 • isplata postotka od osigurane svote za slučaj trajnog invaliditeta koji odgovara postotku djelomičnog invaliditeta, ako je zbog nesretnog slučaja nastupio djelomični invaliditet osiguranika (ako ukupan postotak trajnog invaliditeta iznosi preko 50% tada se na svaki dio postotka invaliditeta koji iznosi preko 50% priznaje dvostruki iznos nadoknade)
 • isplata 150% osigurane svote za slučaj trajnog invaliditeta, ako je zbog nesretnog slučaja nastupio potpuni (100%) invaliditet osiguranika
 • isplata dnevne nadoknade za liječenje u bolnici, ako je osiguranik boravio u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja

Osigurana svota za slučaj trajnog invaliditeta može biti jednaka ili manja od dvostruke osigurane svote za slučaj doživljenja po polici osiguranja života, ali ne veća od 60.000,00 EUR.

Dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja (TBS)

Osiguranje teško bolesnih stanja u pravilu započinje i prestaje istodobno s osiguranjem života.

Osiguranje teško bolesnih stanja moguće je uključiti i tijekom trajanja osiguranja za postojeće i nove ugovore osiguranja života.

Ukoliko je ugovoreno dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja uz osiguranje života naša obveza je isplata osigurane svote za slučaj teško bolesnog stanja.

Ugovaranjem ovog dopunskog osiguranja osigurani ste za slučaj nastupa teško bolesnog stanja za:

 • ishemičnu bolest srca
 • srčani infarkt
 • moždani udar
 • multiplu sklerozu
 • Parkinsonovu bolest
 • Alzheimerovu bolest
 • AIDS
 • kronično zatajenje bubrežnih funkcija
 • zatajenje jetre
 • ankilozantni spondilitis
 • reumatski artritis
 • zloćudne bolesti (rak)

Smatra se da je osigurani slučaj nastao ukoliko je osiguranik preživio najmanje trideset dana od dana nastupa teško bolesnog stanja.

Osigurana svota za dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja može biti jednaka ili manja od osigurane svote za slučaj doživljenja po polici osiguranja života, ali ne veća od 60.000,00 EUR.

Dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja moguće je ugovoriti za pristupne dobi od navršene 14. godine života pa sve do završetka kalendarske godine u kojoj je osigurana osoba navršila 55 godina života.

Kod uzajamnog osiguranja života oba osiguranika moraju imati istu osiguranu svotu za slučaj teško bolesnog stanja.

Prilikom utvrđivanja premije potrebno je utvrditi je li osiguranik izložen povećanom riziku nastupanja teško bolesnog stanja jer već boluje od neke bolesti ili obavlja rizično zanimanje koje predstavlja uvećani rizik i za koje se obračunava doplatna premija.