INVESTICIJSKO OSIGURANJE

 

Osiguranja života vezana za investicijske fondove

 • INVEST PREMIUM
 • START INVEST

Invest Premium

Invest Premium je polica osiguranja života vezana za investicijske fondove koja Vam pruža osigurateljno pokriće tijekom trajanja ugovora o osiguranju i isplatu akumulirane štednje po isteku osiguranja.

Invest Premium je posebno dizajniran proizvod koji nudi slijedeće pogodnosti:

 • instrument osiguranja kredita
 • policu životnog osiguranja
 • očekivani viši prinos ulaganjem u odabrani PBZ investicijski fond
 • mogućnost odabira investicijskog fonda

Premija se uplaćuje u jednokratnom iznosu, a iznos umanjen za troškove prodaje i osigurateljno pokriće za slučaj smrti, koristi se za kupovinu udjela u odabranom PBZ investicijskom fondu

Klijent sam odlučuje u koji od fondova PBZ Investa želi ulagati:

 • PBZ Bond - obveznički fond
 • PBZ Global - mješoviti fond
 • PBZ Equity - dionički fond

Udio u odabranom investicijskom fondu zajedno sa prinosom fonda akumulira se na osobnom štednom računu klijenta u CROATIA osiguranju. Vrijednost udjela tržišno je uvjetovana.

U slučaju smrti ugovaratelja osiguranja za vrijeme trajanja osiguranja CROATIA osiguranje će isplatiti korisniku osiguranja ugovorenu osiguranu svotu uvećanu za vrijednost osobnog štednog računa.

Po isteku police CROATIA osiguranje će isplatiti ugovaratelju osiguranja vrijednost osobnog štednog računa.

Tko se može osigurati?

Zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti

Koliko dugo osiguranje može trajati?

Od  5 do 15 godina

Koliko iznosi minimalna jednokratna premija?

500 €

Start Invest

Start Invest je proizvod osiguranja života vezan za investicijske fondove s obročnom uplatom premije kreiran na način da pruža osigurateljno pokriće tijekom trajanja ugovora o osiguranju i isplatu akumulirane štednje po isteku osiguranja. Kroz Start Invest ujedinjene su provjerene kvalitete osiguranja života s prednostima i perspektivama ulaganja u investicijske fondove.

Tko se može osigurati?

Zdrave osobe od 14 do 65 godina starosti

Koliko dugo osiguranje može trajati?

Od  5 do 25 godina

U kakvim obrocima se premija može uplaćivati?

Mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim 

Koliko iznosi minimalna premija?

20 € mjesečno / 50 € tromjesečno / 100 € polugodišnje / 200 € godišnje

Prednosti ugovaranja police Start Invest:

 • za Vaše ulaganje i oplođivanje sredstava brinu iskusni i stručni profesionalci koji povjerenim kapitalom upravljaju pažnjom dobrog gospodara, ulažući ga u kvalitetne vrijednosnice, diverzificirajući i minimalizirajući rizik te maksimalizirajući Vašu dobit
 • mogućnost postizanja viših prinosa u odnosu na klasično životno osiguranje
 • prednost obročnih kupnji vrijednosnica je u tome što se najbolji prinos postiže ulaganjem jednakog iznosa novca u jednakim intervalima
 • pristup tržištu kapitala s relativno malim ulozima
 • jednostavan izbor investicijskih fondova
 • mogućnost promjene fonda
 • polica Start Invest može se koristiti kao instrument osiguranja kredita
 • uz policu Start Invest može se ugovoriti  dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Za usmjeravanje Vašeg ulaganja na raspolaganju su Vam sljedeći fondovi PBZ Investa:

 • PBZ Bond – Obveznički fond
 • PBZ Global – Mješoviti fond
 • PBZ Equity – Dionički fond
 • PBZ I-Stock – Dionički fond

Udio u odabranom fondu zajedno se s prinosom fonda akumulira na Vašem osobnom štednom računu u Croatia osiguranju. Vrijednost udjela u investicijskim fondovima tržišno je uvjetovana.

U slučaju smrti osiguranika za vrijeme trajanja osiguranja, Croatia osiguranje isplaćuje korisniku osiguranja ugovorenu osiguranu svotu uvećanu za vrijednost osobnoga štednog računa.

Po isteku police Croatia osiguranje isplaćuje korisniku osiguranja vrijednost njegovog osobnog štednog računa.

Uz policu Start Invest moguće je ugovoriti dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja kojim se pokriva:

 • smrt zbog nesretnog slučaja
 • trajni invaliditet zbog nesretnog slučaja
 • boravak u bolnici zbog nesretnog slučaja