KOLEKTIVNO OSIGURANJE

 

Kolektivno osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja

Ovim osiguranjem poslodavac - ugovaratelj osiguranja jednom policom osigurava sve djelatnike koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, bez obzira na njihovu pristupnu dob i zdravstveno stanje.

Kolektivno osiguranje života moguće je sklopiti samo ako početni broj osiguranih djelatnika iznosi najmanje 10.

Ovim osiguranjem ne mogu biti obuhvaćeni djelatnici koji imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme i ugovor o djelu, već isključivo oni koji imaju sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

U policu osiguranja se upisuje početni broj osiguranika, a obračun se obavlja na kraju svake osigurateljne godine prema stvarnom broju djelatnika, ako nije drugačije ugovoreno.

Premiju je moguće plaćati godišnje ili u ispodgodišnjim obrocima.

Kolektivno osiguranje života moguće je zaključiti sa ili bez dopunskog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

Osiguranje je moguće ugovoriti u kunama ili uz valutnu klauzulu u EUR.

Korisniku za slučaj doživljenja isplaćuje se ukupna ugovorena osigurana svota po isteku ugovorenog trajanja osiguranja.

Pojedinačne ugovorene osigurane svote isplaćuju se korisniku za slučaj smrti, ako je smrt osiguranika nastupila tijekom ugovorenog trajanja osiguranja.