MJEŠOVITO OSIGURANJE

 

Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje)

Osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja je najraširenije i najkvalitetnije osiguranje koje predstavlja idealan oblik štednje te pruža osigurateljnu zaštitu tijekom cijelog trajanja ugovora.

Istovremeno ovo osiguranje pokriva rizik smrti i doživljenja što znači da je to jedino osiguranje po kojem uvijek slijedi isplata jer se jedan od ugovorenih osiguranih slučajeva mora ostvariti.

Tko se može osigurati?

Osigurati se mogu zdrave osobe od navršene 14. godine života pa do navršene 65. godine.

Osobe starije od 65 godina i bolesne osobe mogu se osigurati isključivo na temelju obavljenog liječničkog pregleda, odnosno osigurateljne procjene rizika.

Na koji rok se osiguranje može ugovoriti?

Osiguranje se može ugovoriti na rok od 10 do 30 godina.

Premija

Osiguranje se ugovara u kunama ili u EUR-ima.

Ako je ugovorena premija u EUR-ima, premija se uplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan uplate.

Ugovoreni fiksni iznosi premija i osiguranih svota mogu se mijenjati tijekom trajanja osiguranja.

Minimalna godišnja premija koju je moguće ugovoriti iznosi 180,00 EUR. Ukoliko se osiguranje ugovara uz jednokratnu uplatu minimalna premija iznosi 2.500,00 EUR.

Osigurane svote ugovorene u EUR-ima isplaćuju se u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan isplate.

Povećani rizik

Prilikom obračuna premije potrebno je utvrditi da li je osiguranik izložen povećanom riziku smrti na način da se bavi opasnim zanimanjem ili opasnim sportom jer u tim slučajevima treba platiti doplatnu premiju.

Koja prava po polici ima ugovaratelj?

Tijekom trajanja osiguranja ugovaratelj po polici ima slijedeća prava:

 • otkup police
 • kapitalizaciju
 • zalog
 • dobivanje predujma od osiguravatelja

Kada je potreban liječnički pregled?

Ukoliko se osiguranje sklapa s većim osiguranim svotama, zbog ocjene rizika osiguranik treba obaviti liječnički pregled.

Osiguranje se sklapa:

 • bez liječničkog pregleda - do 30.000 EUR
 • uz malo liječničko izvješće - do 40.000 EUR
 • uz veliko liječničko izvješće - do 50.000 EUR
 • uz veliko liječničko izvješće i suglasnost Generalne direkcije - preko 50.000 EUR

Privremena osigurateljna zaštita

U razdoblju od zaprimanja ponude do početka osiguranja osiguranik ima privremenu osigurateljnu zaštitu za slučaj smrti uslijed nesretnog slučaja koja odgovara iznosu ugovorene svote za doživljenje iz ponude, ali ona ne može biti veća od kunske protuvrijednosti 10.000 EUR.

Isplata majci za rođenje djeteta

Osiguratelj isplaćuje majci djeteta, koja je osigurana individualnom ili uzajamnom policom, naknadu za opremu djeteta u visini 2,5% od osigurane svote za doživljenje pod uvjetom da je dijete rođeno poslije 6 mjeseci trajanja osiguranja.

Ovom vrstom osiguranja pokriveni su sljedeći osigurani slučajevi:

 • osigurani slučaj doživljenja
 • osigurani slučaj smrti uslijed bolesti
 • osigurani slučaj smrti uslijed nezgode

Uz osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja s dodatnim osiguranjem za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja može se sklopiti:

 • dopunsko osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (dopunska nezgoda)
 • dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja (TBS)

Individualno osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje) može biti:

 • osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja na jedan život s dodatnim osiguranjem za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja
 • osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja na dva života s dodatnim osiguranjem za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja