OSOBNA RENTA

 

Osobna doživotna renta

Osiguranje osobne rente ima u svijetu vrlo dugu tradiciju, poglavito jer pruža značajnu socijalnu sigurnost osiguraniku i njegovoj obitelji u budućnosti.

Potencijalni osiguranik izabire jednu od vrsta osiguranja rente te uplaćuje osiguratelju ugovorenu premiju u određenim ugovorenim obrocima i rokovima ili odjednom. Po isteku ugovorenog roka uplate premije osiguratelj svaki mjesec isplaćuje osobnu doživotnu rentu, sukladno sklopljenom ugovoru o osiguranju rente.

Za Vaše potrebe, a primjereno Vašim prihodima izradili smo čitav niz mogućnosti izbora za osobnu doživotnu rentu. To je program vrhunske svjetske i europske prakse osiguranja utemeljene na našem bogatom iskustvu i tradiciji. Ovo je oblik usmjerene štednje koji treba ugovoriti što ranije kako bi ostvarili materijalnu sigurnost u "trećoj" životnoj dobi.

Osiguranje osobne doživotne rente omogućuje Vam da uplatama manjih iznosa premije kroz duže vremensko razdoblje ostvarite prihode za kasniju životnu dob. Ovakav način osiguranja može prihvatiti široki krug osiguranika jer uplate premije mogu trajati i do 30 godina, a ovisno o mogućnostima osiguranika premiju je moguće plaćati godišnje, mjesečno ili jednokratno. Visinu osobne doživotne rente određuje sam ugovaratelj, a ona ovisi o pristupnoj dobi ugovaratelja, visini premije koju je u mogućnosti plaćati te trajanju uplate premije.

Sklapanjem osobne doživotne rente ostvarujete sigurnost i očuvanje vrijednosti Vaših uloga te njihovo uvećavanje, na način da osiguranje ugovarate uz valutnu klauzulu u EUR. Sredstva osiguranja posebno su zakonom zaštićena, a isplata rente redovita je svakog mjeseca.

Ugovaratelj osobne doživotne rente može biti i pravna osoba koja svojim zaposlenicima ugovara osiguranje osobne doživotne rente "dodatnu mirovinu". S obzirom na početak isplate rente osobna doživotna renta može biti neodgođena ili odgođena. U vrijeme odgode uplaćuje se premija. Neodgođenu osobnu doživotnu rentu moguće je ugovoriti samo s jednokratnom uplatom premije tako da po uplati premije odmah sljedeći mjesec počinje isplata rente i traje do kraja života osiguranika.

Osobna doživotna renta zasigurno je učinkovit ulog za sigurnije i bezbrižnije sutra. Mjesečnu rentu sukladno ugovoru o osiguranju osobne doživotne rente primat ćete sigurno i na vrijeme neovisno o problemima koji prate redovitost isplate, visinu i sigurnost isplate redovitih mirovina.

Ukoliko ugovaratelj ima kod nas sklopljeno osiguranje života moguće je po isteku osiguranja života u iznosu osigurane svote ugovoriti jedan od oblika osiguranja osobne rente.