RIZIKO OSIGURANJE

 

Riziko PLUS - Osiguranje života za slučaj smrti

Ništa nam ne može zamijeniti osjećaj da smo svojoj obitelji osigurali sigurnu budućnost, a upravo Vam to pruža polica riziko osiguranja ugovorena kod Croatia osiguranja.

Ugovaranjem riziko police možete bezbrižno živjeti sigurni da će Vaša obitelj, u slučaju da se Vama dogodi ono najgore, biti zaštićena i zbrinuta.

Riziko polica pruža osiguranje i isplatu osigurane svote za slučaj smrti.

Tko se može osigurati?

 • osigurati se mogu zdrave osobe od navršene 18. godine života pa do navršene 65. godine
 • osobe starije od 65 godina i bolesne osobe mogu se osigurati isključivo na temelju obavljenog liječničkog pregleda, odnosno osigurateljne procjene rizika
 • istek police mora biti najkasnije u 75. godini života

Na koji rok se osiguranje može ugovoriti?

Osiguranje se može ugovoriti na rok od 1 do 30 godina.

Premija

 • osiguranje se ugovara u kunama ili u EUR-ima
 • ako je ugovorena premija u EUR-ima, premija se uplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate
 • ugovoreni iznosi premija i osiguranih svota mogu se mijenjati tijekom trajanja osiguranja
 • minimalna osigurana svota iznosi 3.000,00 EUR uz uvjet da premija nije manja od 8,00 EUR
 • premija se plaća prema unaprijed ugovorenim rokovima, a moguće su mjesečne, kvartalne, polugodišnje, godišnje i jednokratne uplate
 • osigurane svote ugovorene u EUR-ima isplaćuju se u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate

Povećani rizik

Prilikom obračuna premije potrebno je utvrditi da li je osiguranik izložen povećanom riziku smrti na način da se bavi opasnim zanimanjem ili opasnim sportom jer u tim slučajevima treba platiti doplatnu premiju.

Kada je potreban liječnički pregled?

Ovisno o visini osigurane svote osiguranje je moguće ugovoriti sa ili bez liječničkog pregleda i to na način:

 • bez liječničkog izvješća - do 30.000 EUR
 • uz malo liječničko izvješće - do 40.000 EUR
 • uz veliko liječničko izvješće - do 50.000 EUR
 • uz veliko liječničko izvješće i suglasnost Generalne Direkcije - preko 50.000 EUR

Uz osiguranje života za slučaj smrti može se sklopiti:

 • dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (dopunska nezgoda)
 • dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja (TBS)