OSIGURANJE ŽIVOTINJA

 

Osiguranjem životinja pruža se osiguravajuća zaštita od sljedećih osiguranih opasnosti:

Osnovne opasnosti:

 • uginuće osigurane životinje zbog bolesti ili nesretnog slučaja
 • prisilno klanje osigurane životinje zbog bolesti ili nesretnog slučaja
 • prisilno ubijanje osigurane životinje zbog bolesti ili nesretnog slučaja

Dopunske opasnosti:

Ako se posebno ugovori i obračuna dodatna premija, osiguravajuća zaštita proširuje se na jednu dopunsku ili više njih, opasnosti već prema tome kako se ugovori i to na:

 • osiguranje gubitka teleta ili ždrebeta kod poroda
 • osiguranje muških rasplodnih grla od gubitka rasplodne sposobnosti (koji imaju atest o rasplodnoj sposobnosti)
 • osiguranje ženskih rasplodnih grla od gubitka rasplodne sposobnosti (ako osiguranik posjeduje potvrdu ordinirajućega veterinara da je grlo gravidno)
 • osiguranje životinja na izložbama
 • zdravstvena zaštita kod bolesti ili nesretnog slučaja (ukoliko je ugovoreno sa ordinirajućom veterinarskom službom)
 • kod osiguranja pčela uništenje ili oštećenje košnica, saća i meda

Ne mogu biti osigurane sljedeće životinje:

 • bolesne životinje ili životinje za koje se sumnja da su bolesne
 • iscrpljene, zakržljale, slijepe i životinje u lošem stanju
 • životinje koje se drže u lošim veterinarsko-zdravstvenim i zoohigijenskim uvjetima