OSIGURANJE STAKLA OD LOMA

 

Kod osiguranja stakla od loma predmet osiguranja mogu biti:

  • sve vrste stakala
  • svijetleći natpisi i reklame
  • slike
  • mramorne ploče i ploče od umjetnoga kamena na stolovima
  • povijesni i nadgrobni spomenici od kamena, betona i kovine
  • neonske i ostale svijetleće cijevi

Uz svijetleće natpise i reklame osigurani su i nestakleni dijelovi i okviri koji čine njihov sastavni dio.