OSIGURANJE STROJEVA OD LOMA

 

Zaključivanjem osiguranja od posljedice loma strojeva pojedinačno ili skupno mogu se osigurateljno zaštititi:

 • strojevi, instalacije, strojni i elektro uređaji s postoljima, ležištem, temeljem i punjenjem, ako je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti osigurane stvari

Ako se posebno ugovori, osigurateljno mogu biti zaštićeni:

 • dalekovodi i kabelski vodovi visokog napona
 • cjevovodi i mreže (vodovod, struja, plin, grijanje, telefon, televizija i sl.)
 • antenski nosači
 • razne metalne konstrukcije
 • bageri u površinskom kopu rudnika
 • oprema na bušotinama
 • trake, lanci i užad transportnih uređaja
 • valjci valjaoničkih stanova
 • posebne vrste alata
 • elektronička računala

Osigurane opasnosti

Ovom vrstom osigurateljne zaštite pruža se mogućnost naknade za posljedice oštećenja ili uništenja osiguranog predmeta zbog nezgode u pogonu kao posljedice nepredviđenog i iznenadnog štetnog događaja, uključujući nespretnost, nehat i zlu namjeru.