OSIGURANJE OD POTRESA

 

Ugovaranje osiguranja od potresa kao dodatnoga osiguranja moguće je pod uvjetom da s CROATIA osiguranjem imate ili sklopite:

  • osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti
  • osiguranje stambenih zgrada
  • osiguranje kućanstva

Dodatnim osiguranjem od potresa nadoknađuju se materijalne štete uzrokovane izravnim djelovanjem potresa jačine 5 ili više stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice.