OSIGURANJE OD PROVALNE KRAĐE I RAZBOJSTVA

 

Od opasnosti provalne krađe i razbojstva mogu se osigurati:

  • pokretne stvari u zgradama ili prostorijama, namještaj i uređaje u uredima, ugostiteljskim objektima, ustanovama itd.
  • novac, dragocjenosti, vrijednosne papire, zbirke i sl.
  • zalihe robe i sirovina, poluproizvode, gotove proizvode, pomoćni i potrošni materijal, opremu
  • novac i druge vrijednosti za vrijeme prijevoza i prijenosa
  • predmete u muzejima i na izložbama, u crkvama i javnim knjižnicama

Osiguranjem od opasnosti provalne krađe i razbojstva pruža se osiguravajuća zaštita od izvršenja ili pokušaja provalne krađe i razbojstva, kao i obijesti (vandalizma) tijekom provalne krađe.

Osiguranjem je pokrivena šteta od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari kao i oštećenje građevinskih dijelova prostorija do određenog iznosa u kojima se nalaze osigurane stvari.

Od opasnosti provalne krađe stvari su osigurane dok se nalaze u zaključanim prostorijama, odnosno u zaključanom spremištu navedenom u polici osiguranja.

Razbojstvom se smatra oduzimanje osigurane stvari upotrebom sile ili prijetnjom da će neposredno napasti osiguranika ili njegove pripadnike.