OSIGURANJE USJEVA

 

 

Osiguranje poljoprivredne proizvodnje odnosno usjeva i nasada od raznih vremenskih i drugih nepogoda:

  • tuča (led)
  • oluja
  • poplava
  • mraz i pozeba
  • više vremenskih nepogoda ujedno (plastenička i staklenička)

Ta osiguranja na najbolji način mogu provoditi samo osiguravatelji:

  • s velikim kapitalom
  • s dobrom reosiguravateljskom zaštitom
  • s brojnim i stručno osposobljenim kadrovima
  • s tiskanim, ozvaničenim te znanstveno i stručno verificiranim uputama o procjeni šteta utemeljenim na znanstvenim poljskim istraživanjima