OSIGURANJE ODGOVORNOSTI VLASNIKA PLOVILA

 

Obvezno osiguranje brodica i jahti

Temeljem Zakona o obveznim osiguranjima u prometu određuje se obveza vlasnicima brodice na motorni pogon odnosno jahte s porivnom snagom motora većom od 15 kW da se osiguraju od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i to s najnižom osiguranom svotom po jednom štetnom događaju u iznosu od 3.500.000,00 kn.

Temeljem police osiguranja nadoknađuju se sve štete prema odredbama propisa o naknadi štete iz odgovornosti ako je tijekom uporabe brodice, odnosno jahte navedene u polici osiguranja odgovornošću korisnika došlo do tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja ili smrti treće osobe.

Tri su osnovne kategorije namjene plovila:

  • za osobne potrebe i javne svrhe
  • za gospodarske svrhe (osim najma)
  • za gospodarske svrhe (najam)