ROBA U PRIJEVOZU (CARGO)

 

Osiguranje robe u prijevozu (CARGO) namijenjeno je osobama koje imaju osigurljiv interes nad robom koja se prevozi, najčešće su to vlasnici robe. Pojam roba se ne odnosi samo na robu u smislu stvari u trgovačkom prometu nego i na svaku drugu stvar osiguranika čijim bi oštećenjem ili gubitkom osiguraniku bila prouzročena financijska šteta (npr. trajna i obrtna sredstva).

Ovim osiguranjem pokrivaju se štete nastale uslijed fizičkog gubitka i oštećenja robe u međunarodnom ili domaćem prijevozu.

Ovisno o želji osiguranika moguće je ugovoriti da se u slučaju štete uz vrijednost same robe nadoknade i troškovi otpreme, pakiranja i prijevoza do odredišta, premija osiguranja, očekivana dobit i drugi materijalni interesi i troškovi u vezi s pošiljkom (carinska, porezna davanja i druge pristojbe).

Osiguranje je moguće sklopiti za svaki pojedinačni prijevoz posebno ili, ukoliko osiguranikovo poslovanje uključuje veći broj prijevoza u toku godine, u obliku godišnjeg ugovora o osiguranju (generalna polica) svih prijevoza.

Osiguranje prijevozničke odgovornosti nije osiguranje robe u prijevozu.

Nudeći Vam zanemarivu uštedu takvi špekulanti Vas izlažu riziku da ostanete i bez svoje robe i bez ikakve naknade za istu.

Ukoliko Vam je stalo do Vaše robe obratite se našoj agenciji i našem stručnom timu za sve detalje, informacije i najpovoljnije uvjete i cijene.