ODGOVORNOST CESTOVNOG PRIJEVOZNIKA

 

Osiguranje od odgovornosti cestovnog prijevoznika namijenjeno je pravnim i fizičkim osobama (obrtnicima) koji su registrirani i obavljaju u komercijalne svrhe djelatnost javnog cestovnog prijevoza u unutarnjem ili međunarodnom prometu.

Ovim osiguranjem pokrivaju se štete koje bi prijevoznik mogao pretrpjeti s naslova zakonske odgovornosti prema naručitelju prijevoza za štete uslijed potpunog ili djelomičnog fizičkog gubitka ili oštećenja tereta tijekom prijevoza, te za zakašnjenje u isporuci.

Pokriće koje nudimo prijevoznicima koji obavljaju prijevoze u međunarodnom prometu u potpunosti je u skladu s Konvencijom o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom (CMR).

Kao posebnu pogodnost svojim osiguranicima nudimo i besplatne stručne savjete kod sporova vezanih uz obranu od neosnovanih i previsokih zahtjeva za naknadu štete trećih osoba.

CROATIA osiguranje će Vam nadoknaditi slijedeće troškove i ako oni prijeđu ugovoreni limit pokrića:

  • troškove spora, pravnih radnji poduzetih u sporazumu s osigurateljemu u vezi s obranom od neosnovanih i previsokih zahtjeva trećih osoba i presuđene kamate
  • troškove spašavanja tereta (do iznosa vozarine)