DODATNI PROGRAMI

 

OSIGURANJE STOMATOLOŠKIH USLUGA

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - Osiguranje naknade troškova liječenja

OSIGURANJE DRUGOG LIJEČNIČKOG MIŠLJENJA

OSIGURANJE TROŠKOVA LIJEČENJA U INOZEMSTVU

OSIGURANJE ANTISTRES PROGRAMA

  • Program Ayurveda
  • Program Homeopatska medicina
  • Program Akupunktura
  • Program Kiropratkika
  • Program Antistres vikend

OSIGURANJE SPECIJALNIH KARDIOLOŠKIH PAKETA