JUNIOR

 

Program namijenjen djeci. Ugovara se u sklopu obiteljskog paketa - uz osiguranje barem jednog od roditelja, te se na navedenu premiju odobrava 10% obiteljskog popusta.

Opseg programa:

  • dva pregleda godišnje kod odabranih i ugovorenih specijalista: pedijatar, internist, neurolog, dermatolog, ortoped, oftalmolog, radiolog, ginekolog, fizijatar, otorinolaringolog, infektolog, onkolog, kirurg.
  • dva kontrolna pregleda godišnje nakon obavljenog specijalističkog pregleda (najviše četiri kontrolna pregleda godišnje)
  • laboratorijske pretrage prema prijedlogu specijaliste, četiri puta godišnje: sedimentacija, KKS, TR, GUK, URIN, bilirubin, Htc, antibiogram urina, AST (antistreptolizinski titar), elektroliti, željezo, UIBC, TIBC, CRP, AST, ALT, GGT, AP, urea, kreatinin, RIST, RAST, elektrofoleza, C3, C4, IgG, IgM, IgA, amilaza
  • dijagnostička obrada prema prijedlogu specijaliste, četiri puta godišnje: UZV bilo kojeg organa ili organskog sustava, EEG, RTG snimanje koštanog sustava (u dvije projekcije), RTG snimanje pluća (u dvije projekcije), CT – bilo kojeg organa ili organskog sustava, endoskopske pretrage, bris ždrijela, bris uha, bris nosa, stolica bakteriološki, stolica na ciste i parasite, stolica na viruse, spirometrija, RTG gastrointestinalnog sustava (radiološka snimka organa trbušne šupljine - nativna), RTG želuca, irigografija, pasaža crijeva, EKG, alergološko testiranje (kožni pick test do 20 alergena), urodinamika, uroflow test, mikcijska cistoureterografija (MCUG), intravenska pijelografija (IVP), dinamička scintigrafija bubrega, doppler krvnih žila, MR (1 regija)