MAKSIMA


Ovaj vam program jamči, uz sve usluge iz prethodnih programa, još viši standard zdravstvenih usluga.

MAKSIMA obuhvaća čak 12 specijalističkih pregleda godišnje, izbor između 16 specijalista, cijeli niz laboratorijskih pretraga te dijagnostičke obrade. MAKSIMA Vam, tijekom bolničkog liječenja , osigurava i korištenje posebnih prostorija.

1. Preventivna zaštita

Preventivni sistematski pregled obuhvaća:

 • pregled specijaliste medicine rada ili interniste
 • laboratorijske pretrage: sedimentaciju, KKS, GUK-a, trigliceride, kompletnu pretragu urina, bilirubin, kreatinin, HDL i LDL kolesterol, ukupni kolesterol, AST, ALT, GGT, acidum uricum
 • EKG
 • UZV abdomena
 • pregled specijaliste oftalmologa ili ispitivanje vida

Dodatno za žene:

 • pregled ginekologa s kliničkim pregledom dojki
 • Papanicolau test
 • color doppler

Dodatno za muškarce:

 • pregled prostate
 • UZV prostate
 • PSA iznad 40 godina

2.  Liječenje

U slučaju bolesti, ili otkrivenog bolesnog stanja prilikom preventivnog pregleda slijedi daljnja obrada i liječenje.

Tijekom godine može se koristiti po polici:

 • tri pregleda godišnje kod istih ili različitih odabranih i ugovorenih specijalista ili subspecijalista određene medicinske struke od 16 ponuđenih : internist (kardiolog, nefrolog, endokrinolog, gastroenterolog, imunolog, pulmolog, hematolog), neurolog, oftalmolog, ortoped, dermatovenerolog, kirurg, radiolog, ginekolog, fizijatar, otorinolaringolog, urolog, infektolog, anesteziolog, onkolog, neurokirurg, spec. medicine rada
 • tri kontrolna pregleda godišnje po obavljenom specijalističkom ili preventivnom pregledu (najviše devet pregleda godišnje)
 • dijagnostička obrada prema indikaciji liječnika specijaliste, bez ograničenja: EKG, EKG-Holter, 24 satni holter tlaka, ergometrija, spirometrija, UZV oka, UZV dojki i štitnjače, UZV srca i krvnih žila, color doppler krvnih žila, TCD, UZV trbušnih organa (jetra, gušterača, žučnjak, slezena, bubrezi, aorta i limfni čvorovi, prostata, mokraćni mjehur), UZV zglobno koštanog sustava, UZV vaginalnom sondom, UZV pazuha, UZV prepone, UZV vrata, UZV testisa, atroskopija, oftalmoskopija, laringoskopija, bronhoskopija, fiberendoskopija, gastroskopija, kolonoskopija, rektoskopija, cistoskopija, kolposkopija, biopsija, biopsija uz endoskopiju, EEG, EMNG, EVP, fundus, vidno polje, tonometrija, keratometrija, alergološko testiranje, brisevi radi mikrobiološke obrade (bris na mikoplazmu, ureaplazmu, klamidiju i HPV), bakteriološki brisevi (aerobi, anaerobi), mikološki brisevi, citološka obrada, punkcija pod kontrolom UZV-a, PHD, RTG snimanje koštanog sustava po preporuci specijaliste, funkcionalne RTG snimke, mamografija, radiološka obrada organa trbušne i prsne šupljine, RTG želuca, irigografija, pasaža crijeva, pijelografija, cistografija, flebografija, Papanicolau test, stupanj čistoće, vaginalni color doppler, CT, MRI, UZV prostate (TRUZ), uroflow test, dezintometrija, audiometrija
 • laboratorijske pretrage, prema indikaciji liječnika specijaliste, bez ograničenja: sedimentacija, KKS, vrijeme krvarenja, vrijeme zgrušavanja, protrombinsko vrijeme , APTV, fibrinogen,TR, GUK, trigliceridi, kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, kompletna pretraga urina, bilirubin, kreatinin, AST, ALT, GGT, AP, Acidum uricum, OGTT, željezo, UIBC, TIBC, HbA1C, CRP, urea, Ca (krv,urin), P (krv, urin), urinokultura, stolica na okultno krvarenje, elektroliti, T3, T4, TSH, PSA, tumorski markeri (Ca 125, CEA, Ca 15-3, Ca 19-9, S-100), urea izdisajni test (Helicobacter pylori)
 • mali operacijski zahvati obavljeni ambulantno, prema cjeniku CZO-a, jednom godišnje
 • naknada troškova za korištenje posebnih prostorija za vrijeme bolničkog liječenja, do14 dana godišnje
 • ambulantna fizikalna terapija  (4 ciklusa, svaki do 10 dana, do 5 standardnih procedura u jednom danu)