OSIGURANJE OD NEZGODE

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja obuhvaća dragovoljna osiguranja osoba od posljedica nesretnoga slučaja nastalih u pravilu pri obavljanju njihova redovitoga zanimanja i izvan njega, ali i osiguranja posebnih ljudskih aktivnosti ili djelatnosti prigodom kojih može nastupiti nesretni slučaj te naposljetku, obvezno osiguranje putnika u javnom prometu.

Što je nesretni slučaj?

Nesretni je slučaj svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, privremenu nesposobnost za rad ili narušeno zdravlje koje zahtijeva liječničku pomoć.

Tko se može osigurati?

Osiguranik može biti osoba u u pravilu, od navršene 14. godine do završno 75. godine života. Osobe mlađe od 14 i starije od 75 godina, mogu biti osigurane samo po dopunskim ili posebnim uvjetima.

Osiguranje može ugovoriti svaka pravna ili fizička osoba koja ima poslovnu sposobnost i interes da sklopi osiguranje.

Koji se rizici mogu ugovoriti?

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja može se ugovoriti za sljedeće rizike:

 • smrt zbog nesretnog slučaja
 • trajni invaliditet
 • dnevna naknada za privremenu nesposobnost za rad
 • troškove liječenja
 • dnevna naknada za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja.
 • smrt od bolesti
 • iznenadna smrt od bolesti
 • smrt zbog prometne nezgode
 • teško bolesna stanja
  FESTUNG agencija
  +385 98 174 0109
  +385 98 263 084