OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Osiguranjem od odgovornosti pruža se osiguravajuća zaštita osiguranika za štete učinjene na stvarima trećih osoba zbog uništenja ili oštećenja i zbog smrti, povrede zdravlja ili tijela trećih osoba. Pokrivena je odgovornost osiguranika iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti.

Osiguranje javne odgovornosti prema trećim osobama može se sklopiti uz minimalnu svotu osiguranja od 200.000 kuna po jednom štetnom događaju uz mogućnost biranja i većih svota osiguranja te korištenja odgovarajućih popusta na premiju, ukoliko se ugovori učešće u šteti (franšiza). 

Pod javnom odgovornošću prema trećim osobama smatra se građansko-pravna izvanugovorna odgovornost osiguranika, za štetu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe koja nastaje iz osiguranoga izvora opasnosti.

Pod odgovornosti prema djelatnicima smatra se odgovornost poslodavatelja prema vlastitim djelatnicima i njihovim stvarima uz minimalnu svotu osiguranja od 120.000 kuna po jednom štetnom događaju uz obveznu franšizu od 4.000 kuna uz mogućnost biranja i većih svota osiguranja te korištenja odgovarajućih popusta na premiju, ukoliko se ugovori dodatno učešće u šteti (franšiza).

Može osigurati i ugovorna odgovornost kojom se pruža osiguravajuća zaštita za štete koje proizlaze iz obavljanja pojedinih djelatnosti (profesionalna odgovornost):

 • ODVJETNIKA
 • BILJEŽNIKA
 • REVIZORA
 • UPRAVITELJA NEKRETNINA
 • STEČAJNIH UPRAVITELJA
 • DOKTORA MEDICINE
 • LJEKARNIKA
 • DOKTORA STOMATOLOGIJE
 • DIPLOMIRANIH VETERINARA
 • VETERINARA
 • DETEKTIVA
 • ZAŠTITARA
 • POSREDNIKA U OSIGURANJU I REOSIGURANU
 • ZASTUPNIKA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU
 • POSREDNIKA U PROMETU NEKRETNINAMA
 • JAVNIH KOMISIONARA
 • ORGANIZATORA TURISTIČKIH PUTOVANJA
 • Kao i razne druge odgovornosti kao npr. osiguranje od odgovornosti za neispravan proizvod

Osiguranje od odgovornosti pruža vam sljedeće pogodnosti, a to su:

 • pravo oštećenog da direktno od osiguravatelja traži naknadu štete u okviru ugovorene svote osiguranja
 • pružanje pravne zaštite osiguraniku
 • zaštita od šteta koje u svezi rada učine zaposlenici osiguranika na stvarima trećih osoba
 • gotovo potpuna zaštita od šteta temeljem izvanugovorne odgovornosti osiguranika
 • zaštita na osnovi ugovorne odgovornosti kao mogućnost posebnoga ugovaranja prema Uvjetima za osiguranje iz obavljanja određenih profesija
 • zaštita od šteta uslijed zagađivanja tla i vode ako se posebno ugovori
 • ostala zaštita prema dogovoru s osiguranikom

Pri sklapanju ugovora o osiguranju odgovornosti potrebno je pravilno ocijeniti visinu svote osiguranja kako bi ona bila dostatna za potpunu naknadu štete pogotovo za naknadu vidova nematerijalnih šteta.

  FESTUNG agencija
  +385 98 174 0109
  +385 98 263 084