POMORSKA OSIGURANJA

Pomorska osiguranja u širem smislu pokrivaju različite interese izložene rizicima mora, ali i unutrašnjih voda na kojima je moguća navigacija, a poglavito obuhvaćaju osiguranje brodova u plovidbi, osiguranje brodova u izgradnji, osiguranje robe u pomorskom i multimodalnom transportu, osiguranje odgovornosti brodara (Protection and Indemnity) te ostala pomorska osiguranja odgovornosti različitih trgovačkih subjekata involviranih u pomorski transport i trgovinu.

    FESTUNG agencija
    +385 98 174 0109
    +385 98 263 084